Warsztaty dla rodziców - Rozwodowy Rollercoaster 21 i 28.06.24 [trwa nabór]

dzieci, nastolatki, emocje, złość, rozwód,konflikt,pomoc Jaworzno, Katarzyna Kotulska, Grzegorz Kompert


Gabinet psychoterapii Więź - Katarzyna Kotulska oraz Gabinet psychoterapii Grzegorz Kompert zapraszają na dwa spotkania dla rodziców pt. ROZWODOWY ROLERCOASTER. Warsztaty skierowane są dla rodziców które są przed, w trakcie lub po rozwodzie/rozstaniu oraz posiadają dzieci które doświadczają tej sytuacji. Na zajęciach skupimy się na przedstawieniu perspektywy dzieci w kontekście rozwodu/rozstania - ich przeżyciom, zachowaniom. Będziemy mówić także o tym, jak dorośli przeżywają rozstanie. Poruszymy kwestie wsparcia dla dziecka oraz zastanowimy się jak przy tej trudnej sytuacji dorośli powinni współpracować dla dobra dzieci.

Jak się zapisać ?

1. Rekrutacja odbywa się poprzez wysłanie formularza online (formularz pod spodem)

2. Po potwierdzeniu i zebraniu się minimalnej ilości osób, prowadzący będą kontaktować się indywidualnie celem umówienia konsultacji przed warsztatem (60 minut). Konsultacja pozwoli poznać motywację uczestnika, jego oczekiwania oraz bieżącą sytuację w kontekście tematyki warsztatu. Konsultacje będą prowadzone zamiennie przez jednego z dwojga prowadzących (Katarzyna Kotulska lub Grzegorz Kompert) w zależności od dostępności

Opłaty

1.Konsultacja z rodzicem przed początkiem warsztatu (60 minut) 200 zł płatność gotówką, płatna na konsultacji
Na warsztaty można zapisać się w nieprzekraczalnym terminie do 10.06.2024 włącznie.
2.Opłata za 2 spotkania warsztatowe 21 i 28.06.24 300 zł - płatność w całości przelewem, najpóźniej na 5 dni przed pierwszym terminem.
Wpłaty prosimy wnosić przelewem na konto: Gabinet psychoterapii Grzegorz Kompert Konto bankowe - NEST BANK 35 1870 1045 2078 1067 4331 0001 z dopiskiem: imię, nazwisko + Rozwodowy Rolercoaster 21/28.06.24

Harmonogram spotkań:

CZERWIEC 2024
21.06.2024 piątek 16:30-19:00 (w tym 15 min. przerwy)
28.06.2024 piątek 16:30-19:00 (w tym 15 min. przerwy)
Warsztaty odbywają się w Jaworznie ul.Inwalidów Wojennych 12 (parter)


REGULAMIN
Regulamin dotyczy wszystkich uczestników warsztatu. Warunkiem udziału w warsztacie jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem, jego zaakceptowanie przez Uczestnika oraz indywidualne zgłoszenie i wniesienie opłaty za warsztaty w terminie ustalonym przez Organizatora.

1.Organizatorem warsztatu jest Gabinet psychoterapii Grzegorz Kompert, ul.Inwalidów Wojennych 12/15 43-600 Jaworzno we współpracy z Gabinetem psychoterapii Więź.Katarzyna Kotulska ul.Inwalidów Wojennych 12/14 43-600 Jaworzno
Dane do kontaktu dot. niniejszego warsztatu: - e-mail: psychoterapia@jaworzno.pl - tel. kontaktowy: +48 730 009 616

2.Miejscem organizacji warsztatu jest gabinet przy Inwalidów Wojennych 12 (parter)

3.Zajęcia prowadzone są przez specjalistów:

mgr Katarzyna Kotulska psychoterapeutka
mgr Grzegorz Kompert psychoterapeuta

4.Zajęcia przeznaczone są tylko dla uczestników indywidualnych.

5.Liczba uczestników w grupie jest ograniczona.

6.W celu zapisu na warsztat, należy wypełnić formularz podany przez Organizatora za pomocą strony internetowej www.psychoterapia.jaworzno.pl/rozwodwarsztat.html - stanowi elektroniczną formę zawarcia umowy świadczenia usług z Organizatorem w przedmiocie udziału w warsztatach i nie stanowią świadczenia usług drogą elektroniczną.

7.Tylko zgłoszenia potwierdzone przez Organizatora gwarantują miejsce. Nastepnie odbywa się konsultacja z uczestnikiem. Po konsultacji w terminie najpóźniej do 5 dni przed warsztatem uczestnik powinien opłacić dane warsztat na numer rachunku bankowego podanego przez Organizatora. O zakwalifikowaniu się̨ na zajęcia decyduje kolejność́ rezerwacji oraz potwierdzająca informacja zwrotna. Na warsztaty nie łączymy skonfliktowanych rodziców w jednej grupie. Obowiązuje zasada pierwszeństwa zgłoszenia w przypadku par/byłych par.

8.W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach, należy przesłać informacje pod adres email: grzegorz.kompert@psychoterapia.jaworzno.pl - jeżeli rezygnacja nastąpi do 14 dni przed datą WARSZTATÓW (czyli do 07.06.2024) kwota zostanie całkowicie zwrócona; - jeżeli rezygnacja nastąpi po 07.06.2024 opłata za udział w warsztacie nie zostanie zwrócona. - koszt odbytej konsultacji nie jest zwracany. Prosimy o odpowiedzialną decyzję związaną z udziałem w warsztatach.

9.Opłata powinna być wniesiona przez Uczestnika nie później niż na 5 dni przed terminem rozpoczęcia się warsztatu. Opłata obejmuje oba dni - nie ma możliwości zapłacenia połowy sumy za jeden moduł. W przypadku braku wpłaty, rezerwacja udziału Uczestnika zostaje anulowana.

10.Reklamacje dotyczące przeprowadzonych zajęć możnaskładać drogą mailową: grzegorz.kompert@psychoterapia.jaworzno.pl

11.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub wyznaczenia innego terminu rozpoczęcia warsztatu z przyczyn od siebie niezależnych (np. choroba prowadzącego). W przypadku odwołania Warsztatów, z przyczyn niezależnych od Uczestnika i jednoczesnym braku woli Uczestnika w udziale w innym terminie w najbliższym wolnym terminie wyznaczonym przez Organizatora, Organizator zwróci Uczestnikowi uiszczoną przez niego opłatę za udział w terminie do 21 dni kalendarzowych od dnia, w którym miało odbyć się odwołane warsztaty, na konto rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika przy dokonywaniu płatności. Zwrot środków nie wymaga od Uczestnika żadnej dodatkowej aktywności.

12.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe oraz wypadki powstałe w trakcie trwania zajęć i wynikające z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

13.Uczestnicy zajęć ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za szkody powstałe z ich winy (na zdrowiu i mieniu, w trakcie trwania warsztatów).

14.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników pozostawione w miejscu odbywania się warsztatu.

15.Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z Warsztatów Uczestnika, który będzie pod wpływem alkoholu lub substancji psychoaktywnych, a także zakazane jest palenie tytoniu, spożywanie alkoholu oraz wnoszenie i zażywanie narkotyków.

16.Warsztat pełni funkcję psychoedukacyjną a nie terapeutyczną. Prowadzący nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne reakcje podczas lub po warsztacie, jeśli Uczestnik jest pod wpływem leków psychoaktywnych, w trakcie terapii, lub innego leczenia farmakologicznego.

17.Uczestnik, który jest trakcie leczenia farmakologicznego lub terapii własnej, powinien swój udział w wydarzeniu skonsultować z lekarzem.

18.Uczestnik może zabrać ze sobą po zajęciach wszystko, co zostanie przez niego wytworzone w ramach warsztatu.

19.Po ukończeniu warsztatów wystawiamy zaświadczenie o uczestnictwie

20.Dokonując zgłoszenia udziału w Warsztatach, Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych oraz danych osobowych Uczestników w celu przeprowadzenia warsztatu. Organizator jako Administrator danych osobowych informuje, że Uczestnicy mają prawo wglądu, wnoszenia poprawek oraz usunięcia swoich dobrowolnie podanych danych osobowych, jeśli dane te nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane. Organizator warsztatu przykłada dużą wagę do ochrony prywatności i przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

21.Rezerwacja jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.