OFERTA USŁUG PSYCHOTERAPEUTYCZNYCH

Zasady pracy w gabinecie oraz oferta/cennik

ZASADY PRACY W GABINECIE

 • Płatność za wizytę możliwa jest poprzez przelew lub gotówkę po sesji.
 • W trakcie trwania procesu terapeutycznego możliwe są 3 nieodpłatne nieobecności na sesjach (preferowane odwołanie nieobecności co najmniej 24 h przed spotkaniem) w okresie „pół roku” (tzn. czas od września do ferii zimowych regulowanych przez kalendarz oraz od zakończenia ferii zimowych do końca czerwca). Pozostałe nieobecności są odpłatne zgodnie z cennikiem.
 • W okresie wakacji letnich i ferii zimowych wspólnie ustala się czas przerw w terapii.
 • W sytuacji zgłoszenia przez pacjenta/rodzica dziecka prośby o zmianę daty i/lub godziny sesji w związku z np. zdarzeniami losowymi, obowiązkami zawodowymi, zobowiązuje się do zmiany terminu, w sytuacji posiadania innych zastępczych terminów. Standardowo spotkania odbywają się o stałej godzinie i dniu.
 • OFERTA/CENNIK

  KONSULTACJE/PSYCHOTERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY - 150 zł (50 minut)

  Obszary pracy to m.in: problemy emocjonalne, zaburzenia w zachowaniu, żałoba, fobie/lęki, stres pourazowy, agresja, sytuacja rozwodu w rodzinie, depresja, nieśmiałość.

  KONSULTACJE Z RODZICAMI/OPIEKUNAMI W SPRAWIE DZIECKA - 150 zł (50 minut)


  KONSULTACJE/PSYCHOTERAPIA OSÓB PEŁNOLETNICH - 150 zł (50 minut)

  Obszary pracy to m.in: problemy osobowościowe, lęk,depresja, problemy w relacjach z ludźmi (partnerami, dziećmi, w pracy), kryzysy życiowe (żałoba/strata,rozwód, trudności w rodzinie, małżeństwie, trudności wychowawcze, przemoc, doświadczenie przemocy), silna reakcja na stres, psychologiczne podłoże chorób.

  KONSULTACJE/PSYCHOTERAPIA RODZINNA - 250 zł (jeden terapeuta)/320 zł (para terapeutów Kobieta i Mężczyzna*) (60 minut)

  Obszary pracy z rodzinami to m.in: osłabienie więzi, trudności w komunikacji, kryzysy rodzinne (strata/żałoba, rozwód, choroby itp.), trudności wychowawcze, trudności we wzajemnych kontakatach, choroby psychosomatyczne w rodzinie związane z emocjami).
  *-Opcja z dwoma terapeutami w miarę dostępności terminów.

  KONSULTACJE/PSYCHOTERAPIA PAR - 250 zł (jeden terapeuta)/320 zł (para terapeutów Kobieta i Mężczyzna*) (60 minut)

  Obszary pracy z parami to m.in: zdrada w związku, trudności w komunikacji, osłabienie relacji, brak zrozumienia, szacunku, osamotnienie w parze, kontekst rozwodu/separacji.
  *-Opcja z dwoma terapeutami w miarę dostępności terminów.

  ZAŚWIADCZENIE - 70 zł

  Wydanie zaświadczenia o udziale w konsultacjach/terapii.Wcześniej należy złożyć wniosek o zaświadczenie (można to zrobić na miejscu w gabinecie).

  ZAJĘCIA GRUPOWE/WARSZTATY/SZKOLENIA - indywidualnie w zależności od rodzaju zajęć

  Najczęściej prowadzone są nabory do grup dziecięcych/młodziezowych socjoterapeutycznych oraz na grupy psychoedukacyjne dla rodziców/opiekunów (aktualna oferta i cennik pod zakładką zajęcia grupowe)

  Cena psychoterapii zawiera wynagrodzenie terapeuty, koszty superwizji, szkoleń, koszty wynajęcia oraz utrzymania gabinetu. Cena psychoterapii uwzględnia wszelkie aspekty dające możliwość uzyskania profesjonalnej i kompetentnej pomocy.