OFERTA USŁUG PSYCHOTERAPEUTYCZNYCH

Oferta, zasady pracy w gabinecie oraz cennik

Psychoterapia indywidualna dorosłych

OBSZARY PRACY

Obszary pracy to m.in: lęk,depresja, niskie poczucie własnej wartości, problemy w relacjach z ludźmi (partnerami, dziećmi, w pracy), kryzysy życiowe (żałoba/strata,rozwód, trudności w rodzinie, małżeństwie, trudności wychowawcze, przemoc, doświadczenie przemocy), silna reakcja na stres, psychologiczne podłoże chorób.

CENNIK

Konsultacja (50 min.) 130 zł
Sesja psychoterapii (50 min.) 130 zł

Płatność za konsultacje / terapię po zakończeniu spotkania gotówką lub płatność przelewem najpóźniej w tym samym dniu.

Psychoterapia indywidualna dzieci i młodzieży

OBSZARY PRACY

Obszary pracy to m.in: problemy emocjonalne, zaburzenia w zachowaniu, żałoba, fobie/lęki, stres pourazowy, agresja, sytuacja rozwodu w rodzinie, depresja, niesmiałość.

CENNIK

Konsultacja (50 min.) 130 zł
Sesja psychoterapii (50 min.) 130 zł

Płatność za konsultacje / terapię po zakończeniu spotkania gotówką lub płatność przelewem najpóźniej w tym samym dniu.

Każda kolejna konsultacja wychowawcza z rodzicami (50 min.) 130 zł

Psychoterapia rodzinna/par i małżeństw

OBSZARY PRACY

Obszary pracy z parami to m.in: zdrada w związku, trudności w komunikacji, osłabienie relacji, brak zrozumienia, szacunku, osamotnienie w parze, kontekst rozwodu/separacji.

Obszary pracy z rodzinami to m.in: osłabienie więzi, trudności w komunikacji, kryzysy rodzinne (strata/żałoba, rozwód, choroby itp.), trudności wychowawcze, trudności we wzajemnych kontakatach, choroby psychosomatyczne w rodzinie związane z emocjami).

CENNIK

Konsultacja (60 min. 1 terapeuta /80 min. 2 terapeutów) 200/260 zł
Sesja psychoterapii (60 min. 1 terapeuta /80 min. 2 terapeutów) 200/260 zł

Zazwyczaj spotkania odbywają się z udziałem dwóch terapeutów.

Płatność za konsultacje / terapię po zakończeniu spotkania gotówką lub płatność przelewem najpóźniej w tym samym dniu.

Konsultacje wychowawcze / zaświadczenie

Konsultacje wychowawcze

Konsultacja z rodzicami/opiekunami - (50 min.) 130 zł

Płatność za konsultacje po zakończeniu spotkania gotówką lub płatność przelewem najpóźniej w tym samym dniu.

Zaświadczenie

Wydanie zaświadczenia o udziale w konsultacjach/terapii - 50 zł

Wczesniej należy złozyć wniosek o zaświadczenie (mozna to zrobić na miejscu w gabinecie).

Płatność za zaświadczenie gotówką.

ZASADY PRACY W GABINECIE:

 • Obowiązuje mnie zasada poufności. Wszystko, co zostanie powiedziane i zapisane w trakcie spotkania jest prawnie chronione (ustawa o ochronie danych osobowych). Jestem zobowiązany do przestrzegania tajemnicy zawodowej oraz kierowania się wytycznymi zawartymi w Kodeksie Etycznym Psychoterapeuty PTP.
 • Jedynie w wypadku gdy sąd zwolni mnie z tajemnicy zawodowej moge ujawnić potrzebne dla sądu informacje. W wypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa jestem zobowiązany do zgłoszenia sprawy na policję lub do prokuratury.
 • W przypadku sesji z niepełnoletnimi - nie mogę ujawnić co dziecko/nastolatek mówił na sesji rodzicom, jedynie ogólnie mogę streścić spotkanie.Jest to ważne, by dziecko poczuło sie bezpiecznie (wyjątek stanowią treści zagrażające zdrowiu/życiu dziecka).
 • W trosce o jakość mojej pracy poddaje swoją pracę regularnej superwizji. Jest to możliwość omawiania problemów terapeuty w związku z pracą z pacjentami. Superwizja jest objęta zasadą poufności.
 • Nie wystawiam opinii dla instytucji nt. procesu terapeutycznego dziecka/pary/rodziny. Możliwe jest uzyskanie zaświadczenia o uczestnictwie w konsultacjach/terapii - płatne 50 zł.

 • Na początku pracy z parą,rodziną lub osobą dorosłą odbywają się spotkania konsultacyjne. Zazwyczaj są to od 1 do 3 konsultacji. W niektórych przypadkach może odbyć się jeszcze dodatkowo 1-2 konsultacje. Nie zawsze konsultacja kończy się decyzją o podjęciu dalszej terapii.Spotkania konsultacyjne służą poznaniu się określeniu jakie są problemy pary, rodziny czy osoby, sprawdzenie motywacji oraz ustaleniu celów oraz form współpracy.Po ustaleniu celów zawieramy kontrakt terapeutyczny który okresla szczegółowe zasady spotkań.
 • W wypadku pracy z dzieckiem bądź nastolatkiem na poczatku odbywa się 1-2 konsultacje z rodzicem/rodzicami. Celem konsultacji jest rozeznanie sytuacji oraz zapoznanie się ze zgłaszanymi trudnościami. Nastepnie odbywa się 3 konsultacje z dzieckiem. Po ustaleniu celów zawieramy kontrakt terapeutyczny.Co jakiś czas dodatkowo spotykam się z rodzicami w celu omówienia bieżącej sytuacji lub omówieniu ważnych wydarzeń w zyciu dziecka/rodziny. W zalezności od zgłaszanych trudności decyduję się na pracę z dzieckiem/nastolatkiem, czasami konieczna jest terapia rodzinna.
 • W przypadku spotkań z rodziną lub parą najczęściej pracuję w koterapii (z drugim terapeutą) - gdzie razem uczestniczymy w spotkaniu.Taka praca jest zaleceniem i dobrą praktyką terapii systemowej. W wypadku braku terminów dla wspólnych spotkań terapeutów lub w sytuacji gdy jeden z terapeutów zna osobę z rodziny/pary, spotkania prowadzi jeden terapeuta.
 • Czas trwania terapii i częstotliwość spotkań zależą od problemów zgłoszonych w terapii oraz od celów ustalonych wspólnie z rodziną/parą/dorosłym. Spotkania z rodziną/parą odbywają się najczęściej co 2 tygodnie, w kontakcie indywidualnym co tydzień o okreslonej porze i dniu. W trakcie procesu terapeutycznego ich częstotliwość może się zmniejszyć/zwiększyć (określa to kontrakt terapeutyczny). Decyzja o zakończeniu terapii podejmowana jest wspólnie przez rodzinę/parę/dorosłego oraz terapeutę.
 • W sytuacji pracy z parą/rodziną nie spotykam się z małżonkami/partnerami/członkami rodziny osobno, także pomiędzy sesjami. Dotyczy to również terapii indywidualnej dorosłych, dzieci i młodzieży. Kontakt z terapeutą jest możliwy jedynie w przypadku zmiany terminu/odwołania.
 • Konsultacje/sesje terapeutyczne w trybie zdalnym (online lub telefonicznie) odbywam jedynie w przypadku ograniczeń związanych z sytuacją odgórną (np.zagrożenie epidemiczne). Rodzaj kontaktu i kwestie techniczne sa ustalane indywidualnie.W innych przypadkach spotkania odbywają się bezpośrednio w gabinecie.


  Proszę o zapoznanie się z zasadami związanymi z bezpośrednimi przyjęciami w gabinecie. Z uwagi na bezpieczeństwo, proszę o ich przestrzeganie.

  1. Przed wizytą telefonicznie ustalane jest czy dorosły/dziecko było chore/miało styczność z osobami w kwarantannie / miało styczność z osobami zarażonymi COVID-19.
  2) Dorośli/dzieci z widocznymi objawami infekcji (katar, kaszel) nie będą przyjmowani. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający dzieci/młodzież muszą być zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
  3) Na spotkanie osoba przychodzi samodzielnie (jeśli to możliwe - bez dodatkowych członków rodziny lub w przypadku dzieci tylko z jednym rodzicem).
  4) Każda osoba wchodząca do budynku zobowiązana jest do bezwzględnego stosowania jednorazowych rękawiczek ochronnych (lub dezynfekcji rąk) oraz maseczek, ewentualnie przyłbic lub innych środków ochrony zakrywających usta i nos.
  5) Osoba przychodzi na określona godzinę (nie za wcześnie i nie za późno, by uniknąć gromadzenia się w poczekalni) – jest to konieczne, by przygotować gabinet do kolejnego spotkania (wietrzenie i dezynfekcja pomieszczenia,). Preferowane jest, by rodzice czekali na dzieci/nastolatków poza budynkiem.
  6) Rodzice i opiekunowie przyprowadzający dzieci do budynku mają obowiązek zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników jak i innych dzieci oraz ich rodziców wynoszący min. 2 m. W pomieszczeniach wspólnych (korytarz) powinno przebywać jednocześnie nie więcej niż jedno dziecko wraz z osobą odbierającą dziecko z placówki.
  7) Podczas spotkania w gabinecie zachowujemy dystans co najmniej 2 metrów. Terapeuta używa środków ochrony indywidualnej adekwatnie do sytuacji, w postaci: rękawiczek jednorazowych, maseczek na usta i nos, przyłbic itp.