O mnie

Grzegorz Kompert Psychoterapia JaworznoNa co dzień współpracuję z gabinetem psychoterapii WIĘŹ.

Prowadzę:

 • Psychoterapię osób dorosłych;
 • Psychoterapię par i małżeństw;
 • Psychoterapię rodzinną;
 • Psychoterapię nastolatków;
 • Warsztaty i szkolenia [Poligon rodzica nastolatka, Strefa nastolatka];
 • Dodatkowo pracuję jako prowadzacy warsztaty/szkolenia dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych [umiejętności społeczne, wychowawcze itp.]
 • Pracuję w nurcie systemowym oraz psychodynamicznym; Pracę terapeutyczną poddaję regularnej superwizji;

  Obszary pracy

 • Obszary pracy z dorosłymi to m.in: lęk,depresja, niskie poczucie własnej wartości, problemy w relacjach z ludźmi (partnerami, dziećmi,
  w pracy), kryzysy życiowe (żałoba/strata,rozwód, trudności w rodzinie, małżeństwie, trudności wychowawcze, przemoc, doświadczenie przemocy), silna reakcja na stres, psychologiczne podłoże chorób.
 • Obszary pracy z parami to m.in: zdrada w związku, trudności w komunikacji, osłabienie relacji, brak zrozumienia, szacunku, osamotnienie w parze, kontekst rozwodu/separacji.
 • Obszary pracy z rodzinami to m.in: osłabienie więzi, trudności w komunikacji, kryzysy rodzinne (strata/żałoba, rozwód, choroby itp.), trudności wychowawcze, trudności we wzajemnych kontakatach, choroby psychosomatyczne w rodzinie związane z emocjami).
 • Obszary pracy z młodzieżą to m.in.: problemy emocjonalne, zaburzenia w zachowaniu, żałoba, fobie/lęki, stres pourazowy, agresja, sytuacja rozwodu w rodzinie, depresja, niesmiałość.
 • Wykształcenie

 • Psychoterapeuta, Pedagog;
 • Ukończyłem 4-letni całościowy kurs psychoterapii w OSS Kraków, który posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego;
 • Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Ukończyłem we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii roczne Studium Psychoterapii Par
 • Odbyłem kurs doskonalający PSYCHOTERAPIA PRAKTYCZNA obejmujacy udział i obserwację w psychoterapii grupowej organizowany przez Katedrę Psychoterapii UJ w Krakowie;
 • Odbyłem staż kliniczny w Zakładzie Terapii Rodzin i Psychosomatyki w Krakowie;
 • Odbyłem staż kliniczny na oddziale ogólnopsychiatrycznym w Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie;
 • Ukończyłem roczne Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Śląskim Ośrodku Psychoterapii Psychodynamicznej w Katowicach;
 • Doświadczenie

 • Wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej i interwencyjnej z rodzinami oraz osobami dorosłymi w OIK w Jaworznie
  oraz w gabinecie Więź.
 • Praca psychoterapeutyczna z dorosłymi oraz dziećmi i młodzieżą w ramach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.
 • Wieloletnie doświadczenie w pracy z dziecmi i młodzieżą w grupach socjoterapeutycznych prowadzonych przez Ośrodek Interwnecji Krzysowej w Jaworznie.
 • Współpraca z firmami szkoleniowymi w zakresie prowadzenia warsztatów i treningów umiejętności wychowawczych z dorosłymi oraz rodzinami z terenu Województwa Śląskiego [rodziny zagrożone wykluczeniem, rodziny zastępcze].
 • Prowadzenie i współprowadzenie warsztatów umiejętności wychowawczych (ABC wychowania, Akademia Dobrego Rodzica,Poligon rodzica nastolatka, warsztaty w ramach projektów), warsztatów dla par (Lato z parą), warsztatów i grup młodzieżowych w OIK Jaworzno oraz w gabinecie Więź.
 • Prowadzenie i współprowadzenie warsztatów profilaktycznych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na terenie miasta Jaworzna oraz zajęć profilaktycznych dla dzieci i dorosłych (PTTK Jaworzno, WOLANT Jaworzno) oraz dla podopiecznych oraz kadry PPOW w Jaworznie a także prelekcje w ramach współpracy z MULTIKINO.