GRUPA SOCJOTERAPEUTYCZNA DLA DZIECI
W WIEKU 10-12 LAT [Trwa nabór]

Zapraszam na cykl spotkań dla dzieci w wieku 10-12 lat. Podczas zajęć uczestnicy będą mieli okazję rozwijać kompetencje społeczne takie jak m.in współpraca w grupie, konstruktywne radzenie sobie z emocjami,stresem,konfliktami.

dzieci, nastolatki, emocje, złość, warsztaty, Jaworzno Grzegorz Kompert


Grupa skierowana jest do dzieci w wieku 10-12 lat, które chcą:
- Poznać nowych kolegów/koleżanki i budować dobre relacje z nimi;
- Poznawać własne emocje i uczucia;
- Doskonalić umiejętności pracy w grupie;
- Poznać sposoby radzenia sobie ze stresem i napięciem w rożnych sytuacjach;
- Nauczyć się konstruktywnych sposobów radzenia sobie z problemami i konfliktami; Dzięki udziałowi w grupie uczestnicy będą mogli doświadczyć wsparcia grupy w pokonywaniu różnych trudności, mają możliwość wykorzystać swoje mocne strony we wspólnym działaniu, poznają sposoby rozwiązywania konfliktów oraz problemów w grupie, które mogą wykorzystać w codziennych sytuacjach.

Jak się zapisać ?

1.Wypełnienie wstępnej ankiety uczestnictwa.

Po wypełnieniu ankiety i zebraniu grupy prowadzący będą kontaktować się celem umówienia konsultacji. Dodatkowo rodzice będą proszeni o wypełnienie karty informacyjnej o dziecku - link będzie wysłany na email ze wstępnego zgłoszenia.
2.Konsultacja wstępna (60 minut)- na spotkaniu prowadzący dopytają rodzica/rodziców o treści podane w ankiecie i omawiają sprawy związane z grupą. Część spotkania przeznaczona jest na rozmowę z dzieckiem (bez rodzica) o grupie, wstępnych oczekiwaniach itp. Warunkiem kwalifikacji jest także zaakceptowanie regulaminu grupy przez rodzica.

Harmonogram spotkań:

LUTY 2024
23.02.2024 piątek 16:30-18:00 Rodzice
MARZEC 2024
01.03.2024 piątek 16:30-18:00 Dzieci
08.03.2024 piątek 16:30-18:00 Dzieci
15.03.2024 piątek 16:30-18:00 Dzieci
22.03.2024 piątek 16:30-18:00 Dzieci
29.03.2024 piątek 16:30-18:00 Dzieci

KWIECIEŃ 2024
05.04.2024 piątek 16:30-18:00 Dzieci
12.04.2024 piątek 16:30-18:00 Dzieci
19.04.2024 piątek 16:30-18:00 Dzieci
26.04.2024 piątek 16:30-18:00 Dzieci

MAJ 2024
10.05.2024 piątek 16:30-18:00 Dzieci
17.05.2024 piątek 16:30-18:00 Dzieci
24.05.2024 piątek 16:30-18:00 Dzieci

CZERWIEC 2024
07.06.2024 piątek 16:30-18:00 Rodzice
Zajęcia odbywają się w Jaworznie ul.Inwalidów Wojennych 10

Opłaty

Konsultacja z rodzicem i nastolatkiem przed początkiem grupy (60 minut) 140 zł płatność gotówką lub przelew
I rata - 600 zł płatne do 06.03.2024 przelew (za 1 spotkanie rodzice + 5 spotkań dzieci)
II rata - 400 zł płatne do 10.04.2024 przelew (za 4 spotkania dzieci)
III rata - 400 zł płatne do 10.05.2024 przelew (za 1 spotkanie rodzice + 3 spotkania dzieci)

Konsultacja z rodzicem i dzieckiem przed warsztatami płatna w dniu konsultacji.
Możliwa jest wpłata miesięczna w 2 ratach – po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącymi.
Wpłaty prosimy wnosić przelewem na konto: Gabinet psychoterapii Grzegorz Kompert Konto bankowe - NEST BANK 35 1870 1045 2078 1067 4331 0001 z dopiskiem: imię, nazwisko, grupa 10-12 lat + nr raty
Pisemna informacja o funkcjonowaniu dziecka podczas zajęć (na życzenie rodzica) – bezpłatnie.
Istnieje możliwość dodatkowych konsultacji w trakcie trwania grupy po uprzednim umówieniu się na spotkanie. Dodatkowe konsultacje są płatne odrębnie (140 zł - 50 min.).

Prowadzący

mgr Grzegorz Kompert
mgr Małgorzata Filipiak - Pedagog, socjoterapeuta.Główny Specjalista w Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz koordynator Świetlicy Socjoterapeutycznej.Ponad 10-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi oraz rodzinami. Absolwentka GWSP w Mysłowicach na kierunku: Pedagogika, specjalność - Praca socjalna i opiekuńczo - wychowawcza.
Ukończone m.in. kursy i studia podyplomowe:
- Psychoterapia dzieci i młodzieży. Ujęcie poznawczo-behawioralne przy Ośrodku Terapii Poznawczo - Behawioralnej Mensana w Krakowie.
- Kurs z zakresu socjoterapii. Pomoc socjoterapeutyczna Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym. Fundacja ETOH w Warszawie.
- Studium Terapii Rodzin. Dolnośląskie Centrum Psychoterapii we Wrocławiu.
- Uczestniczka Grupy konsultacyjno-warsztatowej dla psychologów i pedagogów przy Regionalnym Ośrodku Metodyczno - Edukacyjny „METIS'' w Katowicach.

Ogólne warunki uczestnictwa w grupie dla dzieci w wieku 10-12 lat prowadzonych przez gabinet psychoterapii Grzegorz Kompert.

1.Zajęcia grupowe poprzedzone są konsultacją z rodzicem i dzieckiem (ustalane indywidualnie).Celem konsultacji jest poznanie mocnych stron dziecka, obszarów w rozwoju dziecka wymagających wsparcia oraz zapoznaniu dziecka z miejscem, prowadzącym.

Po konsultacji rodzic informowany jest o zakwalifikowaniu dziecka do grupy lub proponowana jest inna forma wsparcia dla dziecka. Warunkiem startu grupy jest zebranie co najmniej 6 osób (dopiero po zebraniu minimalnej ilości osób, rozpoczną się konsultacje).

Pierwsze spotkanie jest przeznaczone dla rodziców celem poznania innych rodziców, prowadzących. Omówione będą sprawy techniczne oraz zebranie oczekiwań. Drugie spotkanie z rodzicami odbędzie się na koniec cyklu, celem podsumowania i omówienia zajęć. Oba spotkania są obowiązkowe. Za nieobecność na spotkaniach dla rodziców nie będzie zwracana opłata. Na spotkaniu mogą uczestniczyć oboje rodziców/opiekunów po wcześniejszym uprzedzeniu - opłata jest wtedy jedna na oboje rodziców.

2.Na zajęciach obowiązuje wygodny strój i jeśli będzie taka konieczność buty na zmianę. Prosimy o punktualne przywożenie i odbieranie dziecka z zajęć. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem.

3.W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach, opłata za spotkanie nie będzie zwracana. W przypadku rezygnacji dziecka z grupy, należy uregulować płatności w całości za miesiąc w którym dziecko/rodzic ostatni raz uczestniczyło (I rata czyli do spotkania 5/II rata 6-9 spotkanie /III rata 10-12 + spotkanie z rodzicami)

4.Mając na uwadze specyfikę pracy prosimy, aby na udział w grupie decydowały się te osoby, które chcą uczestniczyć we wszystkich spotkaniach i przychodzić punktualnie. Ważne jest, aby dziecko uczestniczyło we wszystkich zajęciach, regularna obecność to szansa na ćwiczenie ważnych umiejętności.Nieobecności wpływają negatywnie na pracę uczestnika i całej grupy.W sytuacjach nagłych prosimy o informowanie o przewidywanej nieobecności.

5.Jeśli nie będzie możliwe przeprowadzenia części zajęć stacjonarnie, zajęcia będą odbywać się online [komunikator Zoom lub skype]. Kontynuacja nawet w takiej formie jest ważna, by nie przerywać procesu grupowego - przerwa może działać niekorzystnie na uczestników.

6.Rodzice zobowiązują się do zgłaszania przed zajęciami prowadzącym o ważnych sytuacjach związanych z uczestnikiem (może to mieć wpływ na jego funkcjonowanie na grupie) oraz o nagłych nieobecnościach.

7.Wszelkie zmiany w zakresie grupy (np. płatności, terminy) będą sygnalizowane i konsultowane z rodzicami z wyprzedzeniem i bez zbędnej zwłoki.