GRUPA SOCJOTERAPEUTYCZNA DLA NASTOLATKÓW
W WIEKU 12-13 LAT [Trwa nabór]

Zapraszam na grupę dla nastolatków w wieku 12-13 lat.

Zapraszam na cykl spotkań dla nastolatków w wieku 12-13 lat. Podczas zajęć uczestnicy bedą mieli okazję rozwijać kompetencje społeczne takie jak współpraca w grupie, konstruktywne radzenie sobie z emocjami,stresem,konfliktami.

dzieci, nastolatki, emocje, złość, warsztaty, Jaworzno Grzegorz Kompert


Grupa skierowana jest do nastolatków w wieku 12-13 lat, które chcą:
- Poznać nowych rówieśników i budować dobre relacje z nimi;
- Poznawać własne emocje i uczucia;
- Doskonalić umiejętności pracy w grupie;
- Poznać sposoby radzenia sobie ze stresem i napięciem w rożnych sytuacjach;
- Wzmocnić wiarę w swoje możliwości i umiejętności;
- Nauczyć się konstruktywnych sposobów radzenia sobie z problemami i konfliktami;

PODCZAS ZAJĘĆ WARSZTATOWYCH BĘDZIEMY:
- Poznawać nowych rówieśników i budować dobre relacje z nimi;
- Poznawać własne emocje i uczucia;
- Doskonalić umiejętności pracy w grupie;
- Poznawać sposoby radzenia sobie ze stresem i napięciem w rożnych sytuacjach;
- Wzmacniać wiarę w swoje możliwości i umiejętności;
- Uczyć się konstruktywnych sposobów radzenia sobie z problemami i konfliktami;

Dzięki udziałowi w warsztatach uczestnicy będą mogli doświadczyć wsparcia grupy w pokonywaniu różnych trudności, będą mieli okazję wykorzystać swoje mocne strony we wspólnym działaniu, nauczą się rozwiązywać konflikty i problemy w grupie.

Jak się zapisać

1.Kontakt z prowadzącymi celem ustalenia wstepnej konsultacji dla rodzica i nastolatka.
2.Konsultacja wstępna - Celem konsultacjijest poznanie mocnych stron nastolatka, obszarów w rozwoju wymagających wsparcia a w efekcie przyjęcie nastolatka do grupy lub rozważenie innych form wsparcia rozwoju. Warunkiem kwalifikacji jest także zaakceptowanie regulaminu przez rodzica.

Koszty

Konsultacja z rodzicem i nastolatkiem przed warsztatami
80 minut – 120 zł
Koszt jednego spotkania dla nastolatków
1,5 godziny – 100 zł x 24 spotkań = 2400 zł
Koszt jednego spotkania dla rodziców
1,5 godziny – 100 zł x 3 spotkania = 300 zł

Terminy+miejsce+kontakt

Czas trwania spotkania: 1,5 godziny
Październik 2021 - Kwiecień 2022 piątki 16:30-18:00

Harmonogram spotkań:
2021
X

Spotkanie dla rodziców [1]
Spotkanie dla nastolatków [1-3]
* * *
XI

Spotkanie dla nastolatków [4-7]
* * *
XII

Spotkanie dla nastolatków [8-10]
2022
Spotkanie dla nastolatków 07,14.01.[11-12]
Spotkanie dla rodziców 21.01.[2]
Spotkanie dla nastolatków 28.01.[13]
* * *
Spotkanie dla nastolatków 04,11,18.25.02.[14-17]
* * *
Spotkanie dla nastolatków 04,11,18,25.03.[18-21]
* * *
Spotkanie dla nastolatków 01,08,22.04.[22-24]
Spotkanie dla rodziców 29.04.[3]

Adres:ul.Inwalidów Wojennych 10 [gabinet nr 1]
43-600 Jaworzno
Telefon do zapisów: 730-009-616
grzegorz.kompert(at)psychoterapia.jaworzno.pl
profil facebook gabinetu Więź z którym współpracuję @wiezjaworzno

Prowadzący

mgr Grzegorz Kompert
mgr Małgorzata Filipiak – Pedagog, socjoterapeuta.Główny Specjalista ds. Pomocy Rodzinie oraz Koordynator Świetlicy Socjoterapeutycznej w OIK w Jaworznie.
- Ponad 10-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi oraz rodzinami.
- Absolwentka GWSP w Mysłowicach na kierunku: Pedagogika, specjalność - Praca socjalna i opiekuńczo - wychowawcza.
Ukończone kursy i studia podyplomowe:
- Psychoterapia dzieci i młodzieży. Ujęcie poznawczo-behawioralne przy Ośrodku Terapii Poznawczo - Behawioralnej Mensana w Krakowie.
- Kurs z zakresu socjoterapii. Pomoc socjoterapeutyczna Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym. Fundacja ETOH w Warszawie.
- Studium Terapii Rodzin. Dolnośląskie Centrum Psychoterapii we Wrocławiu.
- Uczestniczka Grupy konsultacyjno-warsztatowej dla psychologów i pedagogów przy Regionalnym Ośrodku Metodyczno - Edukacyjny „METIS'' w Katowicach.

Ogólne warunki uczestnictwa w grupie dla dzieci w wieku 12-13 lat prowadzonych przez gabinet psychoterapii Grzegorz Kompert.


1. Zapisy na zajęcia poprzedzone są konsultacją z rodzicem i dzieckiem. Celem konsultacji jest poznanie mocnych stron dziecka, obszarów w rozwoju dziecka wymagających wsparcia. Po konsultacji rodzic informowany jest o zakwalifikowaniu dziecka do grupy lub proponowana jest inna forma wsparcia dla dziecka. 2. Na zajęciach obowiązuje wygodny strój i jeśli będzie taka konieczność buty na zmianę. Prosimy o punktualne przywożenie i odbieranie dziecka z zajęć. Zajęcia odbywają się w piątki 16:30-18:00 od października 2021r. do kwietnia 2022r. 3.W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach, opłata za spotkanie nie będzie zwracana. W przypadku rezygnacji dziecka z grupy, należy uregulować płatności w całości za miesiąc w którym dziecko/rodzic ostatni raz uczestniczyło. 4. Ważne jest, aby dziecko uczestniczyło we wszystkich zajęciach, regularna obecność to szansa na ćwiczenie ważnych umiejętności. Nieobecność jednego dziecka ma znaczenie dla całej grupy i formy przebiegu spotkania. 5. Grupa ma charakter półotwarty - na grupę może dołączyć kolejna osoba (o ile będą miejsca) w trakcie trwania cyklu (najpóźniej na 8 spotkań do końca). 6.Mając na uwadze specyfikę pracy prosimy, aby na udział w grupie decydowały się te osoby, które chcą uczestniczyć we wszystkich spotkaniach i przychodzić punktualnie. W sytuacjach nagłych prosimy o informowanie o przewidywanej nieobecności. Nieobecności wpływają negatywnie na pracę uczestnika i całej grupy. 7.Jeśli nie będzie możliwe przeprowadzenia części zajęć stacjonarnie, zajęcia będą odbywać się online [komunikator TEAMS]. Kontynuacja nawet w takiej formie jest ważna, by nie przerywać procesu grupowego - przerwa może działać niekorzystnie na uczestników. 8. Rodzice zobowiązują się do zgłaszania przed zajęciami prowadzącym o ważnych sytuacjach związanych z uczestnikiem (może to mieć wpływ na jego funkcjonowanie na grupie). 9.Zajęcia będą odbywać się w reżimie sanitarnym adekwatnym do aktualnej sytuacji. 10.Wszelkie zmiany w zakresie grupy (np. płatności, terminy) będą sygnalizowane i konsultowane z rodzicami


Tabela opłat za zajęcia:

Konsultacja/zajęcia grupowe Czas trwania Cena
Konsultacja z rodzicem i nastolatkiem przed warsztatami 80 minut 120 zł
I rata 10.2021
4 spotkania
90 minut spotkanie 400 zł
II rata 11.2021
4 spotkania
90 minut spotkanie 400 zł
III rata 12.2021
3 spotkania
90 minut spotkanie 300 zł
IV rata 01.2022
4 spotkania
90 minut spotkanie
400 zł
V rata 02.2022
4 spotkania
90 minut spotkanie 400 zł
VI rata 03.2022
4 spotkania
90 minut spotkanie 400 zł
VII rata 04.2022
4 spotkania
90 minut spotkanie 400 zł

Konsultacja z rodzicem i dzieckiem przed warsztatami płatna w dniu konsultacji

Możliwa jest wpłata miesięczna w 2 ratach – po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącymi. Wpłaty prosimy wnosić przelewem na konto: Gabinet psychoterapii Grzegorz Kompert Konto bankowe - NEST BANK 35 1870 1045 2078 1067 4331 0001 z dopiskiem: imię, nazwisko, grupa 12-13 lat + miesiąc

Pisemna informacja o funkcjonowaniu dziecka podczas zajęć (na życzenie rodzica) – bezpłatnie.

Istnieje możliwość dodatkowych konsultacji w trakcie trwania grupy po uprzednim umówieniu się na spotkanie. Dodatkowe konsultacje są płatne odrębnie (120 zł- 50 min.).